*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (Android, iOS, u.c.) (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (Android, iOS, u.c.)

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (Android, iOS, u.c.)

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (Android, iOS, u.c.)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences, t.sk., zina, prot, spēj):

  • aplikāciju tipi un īpatnības;
  • Java programmēšanas pamati;
  • Android platforma;
  • datubāzes, dialogi un aplikāciju veidošanas pamatprincipi.
  • Java programmēšanas pamati;
  • aplikāciju veidošana;
  • teorētisko zināšanu un prakstisko iemaņu izmantošana mobilo lietojumu programmēšanā.

Saturs:
● Java pārskats.
● Android platforma.
● Android programmēšanas rīki.
● Aplikācijas pamati.
● Android interfeisa izveide.
● Izvēlnes tipi.
● Opciju izvēlnes veidošana.
● Apakšizvēlnes veidošana.
● Izvēlnes tipi.
● Brīdinājumu dialogi.
● Progresa dialogi.
● Pastāvīgi dialogi.
● Android sensoru kontrole.
● Publiskie API.
● Geolokācija un kartes.
● Akselerometrs.
● Telefona Pogas kontrole.
● Mikrofons.
● Monetizācijas principi.
● Reklāmas ievietošana.
● In-App iepirkšanas.
● Savas aplikācijas izveidošana.
● Idejas apraksts.
● Mockup izveidošana.
● Aplikācijas veidošana.


Kursu kalendārs

Datorprogrammēšana jeb, biežāk lietotais nosaukums, programmēšana ir datorprogrammas izveides process. Tas ietver datorprogrammas pirmkoda projektēšanu, rakstīšanu, atkļūdošanu, testēšanu un uzturēšanu. Šis pirmkods tiek rakstīts kādā programmēšanas valodā. Programmēšanas nolūks ir izveidot lietojamu programmu, kas atbilst iecerētajai darbībai un parametriem. Šis process bieži prasa īpašas zināšanas daudzās dažādās jomās, piemēram, programmas pielietošanas sfēru, specializētus algoritmus un formālo loģiku.

Cilvēkus, kas veic programmēšanas darbus, sauc par programmētājiem.

Mūsdienās programmēšanā izmanto īpašas programmu izstrādes vides, kurās parasti ir ietverts teksta redaktors pirmkoda ievadīšanai un labošanai, lietotāja saskarnes un attēlu redaktors, atkļūdotājs kļūdu atrašanai un novēršanai, kompilators pirmkoda pārkodēšanai izpildāmā mašīnkodā un citi moduļi.