*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1.Apgūst programmēšanas pamatprincipus;
2.Izprot lietotņu dizaina pamatprasības;
3.Spēj veidot vienkāršas lietotnes;
4. Prot publicēt un atbalstīt izveidotās lietotnes;
5.Orientējas un spēj izmantot “klients-serveris” sistēmas.

Galvenās tēmas:
1.Java programmēšanas valoda.
2.Android platforma.
3.Datubāzes.
4.Dialogi.
5.Aplikācijas veidošanas pamati.