*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

MS Project

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas projektu vadīšanas vispārīgos principos, kā arī sniegt praktiskās iemaņas mērķu un uzdevumu noteikšanā un sistematizēšanā, plānošanā, resursu sadalē, projekta izpildes gaitas kontrolē un zināšanas par efektīvu projektu plānu projekta realizēšanas stadijā.


Tēmas

 

Projekta veidošana • Projekta struktūras veidošana • Resursu izveidošana un piesaistīšana uzdevumiem • Projekta plāna noslēgšana • Projekta plāna datu apmaiņa ar citām lietotnēm • Projekta plāna atjaunošana • Atskaišu izveidošana • Projekta plāna otrreizējā lietošana.

 

 

Ieguvumi un rezultāts

 

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes patstāvīgai Microsoft Project projektu izstrādei un sekošanai to izpildes gaitā, kā arī zināšanas un prasmes saņemt atskaites saistībā ar projektu (projekta statuss, resursi utt.), pielietot projektu plānu datus citos pielikumos, atjaunot projektu plānus, izveidot atskaites klientiem un atkārtoti izmantot projekta plāna informāciju.

 

Programmas apraksts izdrukai