*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Начало хозяйственной деятельности и развитие бизнеса

Количество часов: 150

Записаться
 
Цель

Программа предусматривает освоение теоретических знаний и практических навыков для начала хозяйственной деятельности, усовершенствуя знания о ее видах, включая знания о планировании, контроле, а так же организации и анализе хозяйственной деятельности.

Темы

 • Суть и значение хозяйственной деятельности в народном хозяйстве.
 • Правовая база хозяйственной деятельности, законодательство
 • Формы хозяйственной деятельности, ее классификация
 • Сфера хозяйственной деятельности в Латвии
 • Суть планирования и контроля хозяйственной деятельности, цели и задачи
 • Планировение хозяйственной деятельности
 • Необходимые ресурсы для обеспечения хозяйственной деятельности
 • Риски хозяйственной деятельности
 • Прибыль хозяйственной деятельности, ее оценивание
 • Оценивание эффективности хозяйственной деятельности
 • Фактор достижений хозяйственной деятельности, ключ успеха в бизнесе