*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pamati un aktualitātes

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmes par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumiem, par namu un būvju apsaimniekošanu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.
 
59439__52088ae6c9aa8.jpg 
 
Tēmas
 
·   būvkonstrukciju veidi, ēku un būvju konstruktīvās shēmas, tehniskie radītāji;
·   ēku un inženiersistēmu apsekošanas grafiki un tehnisko apkopju grafiku izpilde;
·   namu automātikas un datu sakaru tehniskās apkopes;
·   funkcionāli nepieciešamā zemesgabala stāvoklis;
·   sanitārtehniskās normas;
·   labiekārtošanas darbu veikšana;
·   jumtu, fasāžu un fasādes elementu tīrīšana, logu un ārdurvju tehniskās apkopes, koplietošanas telpu tīrīšana;
·   vienkāršie remontdarbi;
·   remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbi;
·   koplietošanas telpu, bēniņu u.c. tehniskās apkopes;
·   energoaudita veikšana, elektroenerģijas un siltuma taupīšanas pasākumi;
·   namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas dokumentācija;
·   dokumentu noformēšana ar namu apsaimniekošanu saistīta tipveida dokumentācija, lietvedības prasības;
·   likumdošana un LR nodokļu sistēma.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas zināšanas un prasmes orientēties nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos.