*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st., latviešu vai krievu valodā, klātienē vai attālināti (tiešsaistē) 

Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu, 1C Grāmatvedības kursi  latviešu vai krievu valodā, klātienē vai attālināti (tiešsaistē)

Programmas tēmas:

 • Krājumu uzskaite
 • Preču uzskaite
 • Preču kustība
 • Pavadzīmes
 • Ceļazīmes
 • Degvielas uzskaite

Programma paredzēta interesentiem, kuriem nav nepieciešamas zināšanas par grāmatvedības pilno ciklu, t.i., tādiem, kuri vēlas uzzināt kā 1C programmā ievada informāciju tikai par preču uzskaiti, tādiem, kuri nepieciešamas šīs zināšanas un prasmes, lai strādātu noliktavā.

Nav nepieciešamas priekšzināšanas par grāmatvedības uzskaiti.

Programma paredz apgūt prasmes par noliktavas uzskaites veikšanu, preču kustību, darbu ar progr. katalogiem, pavadzīmju reģistrēšanu/ izrakstīšanu, informācijas par darījumu partnera ievadi un ieskatu par degvielas uzskaiti organizācijas transportam, ceļazīmju veidošanu programmā.

Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.

 

 

 

 

 

 

Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/

Складские операции с бухгалтерской программой 1С (без предварительных знаний)

Темы программы:

 • Учет запасов
 • Учет товаров
 • Движением товаров
 • Накладные
 • Учет горючего

Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

 • 1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem (ar priekšzināšanām), 60st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org