*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Noliktavas pārzinis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Stundu skaits: 960

Pieteikties

Profesionālās tālākizglītības programma

 

Tiek apgūta profesija un iegūts 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Ko nozīmē profesionālās kvalifikācijas līmeņi?

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Modern_warehouse_with_pallet_rack_storage_system

 

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot noliktavas pārzini,  kurš  strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās, veic preču un produkcijas saņemšanu, izvietošanu, komplektēšanu un izsniegšanu, pārbauda pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem, organizē iekraušanas un izkraušanas darbus, veic materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju noliktavā, noformē pavaddokumentus.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Kravas pārvadāšana
 • Noliktavu saimniecība un ekspedīcija
 • Optimizācija noliktavu darbā
 • Pārtikas prečzinība
 • Nepārtikas prečzinība
 • Grāmatvedības pamati
 • Tirgzinības un reklāma
 • Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas
 • Darba un saimnieciskās tiesības
 • Darba un vides aizsardzība, ergonomika un sanitārija
 • Saskarsme
 • Lietvedība
 • Datormācība
 • Kvalifikācijas prakse

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas noliktavas pārziņa profesionālo pienākumu pildīšanai. Apgūta profesija un iegūta kvalifikācija! Noliktavas pārzinis strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās. Veic preču un produkcijas saņemšanu, izvietošanu, komplektēšanu un izsniegšanu, pārbauda pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem, organizē iekraušanas un izkraušanas darbus, veic materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju noliktavā, noformē pavaddokumentus.