*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Norvēģu valodas kursi. Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

206px-Flag_of_Norway.svg Coat_of_arms_of_Norway.svg

Suksess i trening!

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt norvēģu valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas,  un prasmes sazināties norvēģu valodā dažādās ikdienas darba situācijās.

Tēmas

Iepazīšanās, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes • Personas informācija. Ģimene • Iepirkšanās • Laika apstākļi. Gadalaiki • Darbs, profesijas. Darba pienākumi. Dienas kārtība • Vēstuļu rakstīšana. E-pasts • Sarunas pa telefonu • Personas raksturojums. CV. Motivācijas vēstule • Vizītes organizēšana. Programmas sastādīšana • Brīvā laika pavadīšana (kultūras pasākumi, iepirkšanās, ēšana) • Personas prasmes. Darba intervija. Piedāvājumi, ieteikumi, un prasības • Komandējumi, darījumu braucieni. Viesnīcas, biļešu rezervēšana • Vietas apraksts. Ceļa jautāšana / stāstīšana • Preces, piegāde, transports • Problēmas, to risināšana (transports, veselība, utt.) • Banku pakalpojumi • Klientu apkalpošana • Svētki, svinamās dienas • Diskusija, viedokļa argumentēšana.

Materiāli, mācību līdzekļi

Materiali no grāmatas Pa Vei, darba burtnīca, audio ieraksti, materiāli no grāmatas Ny i Norge, autentiskie materiāli – avīžu un žurnālu raksti norvēģu valodā.

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek apgūtas zināšanas par norvēģu valodas fonētiku un gramatisko sistēmu; nepieciešamais vārdu krājums un prasmes sazināties norvēģu valodā dažādās ikdienas situācijās; saprast elementāru rakstītu un dzirdētu informāciju; elementāro, ar profesiju saistīto vārdu krājumu un prasmes komunicēt ar darba devēju vai potenciālo sadarbības partneri no ārvalstīm un klientiem ikdienas darba situācijās; prasme izmantot valodu reālās darba situācijās; tiek apgūtas norvēģu valodas gramatikas un teikumu struktūras pamatzināšanas.