*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Организация и управление офисной работой

Количество часов: 80

Записаться

 

 
Цель
 
Получить представление об организации и обеспечении офисной работы, подготовлении учетных документов в соответствии с требованиями делопроизводства, а так же обеспечение их оборота. Прием и координирование телефонных звонков, учет входящей и исходящей корреспонденции, а так же ассистирование руководителям предприятия. 
 
Темы
 
Организация офисной работы; деловой разговор; деловой этикет; организация телефонных разговоров; планирование рабочего времени; обустройство рабочего места; практическое делопроизводство; оформление документов; организация официальных и деловых встреч; регистрация и оборот документов; менеджмент документов и рабочего времени; планирование, организация, мотивирование, координирование.
 
Преимущества и результат
 
В процессе прохождения курсов осваиваются знания об организации и обеспечении офисной работы, подготовление учетных документов.