*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Организация и управление офисной работой

Количество часов: 80

Записаться

 

 
Цель
 
Получить представление об организации и обеспечении офисной работы, подготовлении учетных документов в соответствии с требованиями делопроизводства, а так же обеспечение их оборота. Прием и координирование телефонных звонков, учет входящей и исходящей корреспонденции, а так же ассистирование руководителям предприятия. 
 
Темы
 
Организация офисной работы; деловой разговор; деловой этикет; организация телефонных разговоров; планирование рабочего времени; обустройство рабочего места; практическое делопроизводство; оформление документов; организация официальных и деловых встреч; регистрация и оборот документов; менеджмент документов и рабочего времени; планирование, организация, мотивирование, координирование.
 
Преимущества и результат
 
В процессе прохождения курсов осваиваются знания об организации и обеспечении офисной работы, подготовление учетных документов.