*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Основы руководства и управления качеством

Количество часов: 150

Записаться

 

Цель

 

Освоить знания об основах управлением качества, организацией, процессах принятия решений, методах, планировании, психологическиx отношенияx в организации. А так же приобрести практический навык создания, введения и содержания системы управления качеством.
 
 
Темы
 
·         Теоретические основы управлением качества.
·         Процесс и методы принятия решений.
·         Психология управления.
·         Стили управления.
·         Суть системы управления качеством; пояснения стандарта 9001:2008.
·         Этапы введения системы управления качеством, расходы.
·         Управление и обучение персонала.
·         Управление процессами.
·         Управление учетом качества, документация.
·         Управление несоответствиями.
·         Измерение удовлетворенности клиентов, методы измерений.
·         Внутренний аудит.
·         Содержание и усовершенствование системы управления качеством
·         Интегрирование систем окружающей среды и защиты труда в систему управлением качества.
·         Процесс сертификации в предприятии.
·         Модели качества и всеобщее управление качеством.