*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Основы руководства и управления качеством

Количество часов: 150

Записаться

 

Цель

 

Освоить знания об основах управлением качества, организацией, процессах принятия решений, методах, планировании, психологическиx отношенияx в организации. А так же приобрести практический навык создания, введения и содержания системы управления качеством.
 
 
Темы
 
·         Теоретические основы управлением качества.
·         Процесс и методы принятия решений.
·         Психология управления.
·         Стили управления.
·         Суть системы управления качеством; пояснения стандарта 9001:2008.
·         Этапы введения системы управления качеством, расходы.
·         Управление и обучение персонала.
·         Управление процессами.
·         Управление учетом качества, документация.
·         Управление несоответствиями.
·         Измерение удовлетворенности клиентов, методы измерений.
·         Внутренний аудит.
·         Содержание и усовершенствование системы управления качеством
·         Интегрирование систем окружающей среды и защиты труда в систему управлением качества.
·         Процесс сертификации в предприятии.
·         Модели качества и всеобщее управление качеством.