*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personāla atlases metodes

Stundu skaits: 16

Pieteikties

 

Mērķis:

Sniegt interesentiem zināšanas par mērķorientētas cilvēku resursu vadības galvenajām vadlīnijām, par amata apraksta un kompetenču modeļa nozīmi  personāla vadībā un atlasē, par personāla attīstību, plānošanu, atlasi un novērtēšanu, personāla meklēšanas resursu izvērtēšanu, sagatavošanās darbinieka meklēšanai, darba sludinājumu izveidošanu, personāla atlases un novērtēšanas metodēm. 

 

Tēmas: 

• Kandidātu novērtēšanas kritēriju noteikšana un shematizēšana • Kandidātu sākotnējā atlase, darba interviju un pārrunu vadīšana, grupu interviju organizēšanas profesionalitāte un vadība • Darba uzdevumi un profesionālo kompetenču novērtēšanas metodes • Jauno darbinieku adaptācija uzņēmumā • Darbinieku novērtēšana, motivācija.