*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personālvadība

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un iemaņas personāla vadībā, sistemātiskam darbam ar esošiem un atlasot jaunus darbiniekus.
 
Tēmas
 
·        Efektīva menedžmenta pamati.
·        Personāla vadības nozīme organizācijā.
·        Vienkārši instrumenti, metodes, kā organizācijām veidot personāla atlasi.
·        Izprotami nosacījumi produktīvu darbavietu veidošanai.
·        Padomi, kā panākt izcilību jebkurā darba vietā.
·        Motivācijas loma darbu vadīšanā.
·        Darba rezultātu uzlabošana: motivācijas radīšana, veidojot saliedētu komandu.
·        Deleģēšana – pienākumu uzticēšana un atbildība.
·        Darbinieku apmācība un attīstība.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Iegūtas prasmes un iemaņas izmantot dažādas cilvēkresursu pārvaldības tehnoloģijas.