*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personālvadība

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un iemaņas personāla vadībā, sistemātiskam darbam ar esošiem un atlasot jaunus darbiniekus.
 
Tēmas
 
·        Efektīva menedžmenta pamati.
·        Personāla vadības nozīme organizācijā.
·        Vienkārši instrumenti, metodes, kā organizācijām veidot personāla atlasi.
·        Izprotami nosacījumi produktīvu darbavietu veidošanai.
·        Padomi, kā panākt izcilību jebkurā darba vietā.
·        Motivācijas loma darbu vadīšanā.
·        Darba rezultātu uzlabošana: motivācijas radīšana, veidojot saliedētu komandu.
·        Deleģēšana – pienākumu uzticēšana un atbildība.
·        Darbinieku apmācība un attīstība.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Iegūtas prasmes un iemaņas izmantot dažādas cilvēkresursu pārvaldības tehnoloģijas.