*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS speciālists (ar priekšzināšanām). Sagatavošana DVI eksāmenam

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Personas datu aizsardzība

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA S speciālists (ar priekšzināšanām) – sagatavošana DVI eksāmenam

personas datu aizsardzība

Programmas mērķi un uzdevumi

  • Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu kā arī iepazīties ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamata jēdzieniem,risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par informācijas drošību un personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.
  • Iegūt detalizētas zināšanas par to, kā neapjukt normatīvo aktu prasībās, ko darīt attiecībās ar Datu valsts inspekciju un iemācīties izstrādāt datu aizsardzību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.
  • Uzzināt, kā efektīvāk nodrošināt datu subjektu tiesību realizāciju un ko darīt incidentu gadījumos.
  • Būt pilnībā gatavam un atbilstošam pildīt fizisko personu datu aizsardzības speciālista pienākumus, kā arī sagatavoties eksāmenam Datu valsts inspekcijā.

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība, vēlama izpratne par jurisprudenci un/vai informācijas tehnoloģijām; vēlama augstākā izglītība un pieredze darbā ar fizisko personu datiem.

Personas datu aizsardzība

Tēmas

  • Privātuma aizsardzības attīstība un būtība; pieļaujamā iejaukšanās privātumā; sekas, ja privātumā iejaucas prettiesiski.

-Privātuma aizsardzības attīstība;

-Būtiskas datu aizsardzības definīcijas;

-Datu apstrādē iesaistītie subjekti;

-Datu apstrādes nolūki, tiesiskie pamatojumi un īpašo kategoriju datu apstrāde;

-Informēšanas pienākums un citas datu subjekta tiesības;

-Uzraudzība un sodi.

  • Informācijas tehnoloģiju izmantošana fizisko personu datu aizsardzībā un adekvātas informācijas drošības organizēšana.

-Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni un pamata darbība;

-Datortīkla un tīmekļa darbība un darbības pamata elementi;

-Informācijas pārvaldība – lokāli un attālināti;

-Informācijas drošības pārvaldība;

-Jaunu informācijas sistēmu ieviešana.

  • Datu aizsardzības speciālista veicamās funkcijas, pārziņa un citu datu apstrādē iesaistīto pienākumi un tiesības, pārrobežu datu plūsmas organizēšana, datu aizsardzības sistēmas ieviešana.

-datu apstrādes principu piemērošana praksē;

-datu apstrādes nolūku reģistrs;

-Pārziņa un apstrādātāja savstarpējās attiecības;

-Kopīgo pārziņu savstarpējās attiecības;

-Datu nodošanas ārpus Eiropas Savienības tiesiskie aspekti;

-Ietekmes novērtējuma veikšana;

-incidentu izmeklēšana;

-Datu aizsardzība pēc noklusējuma un datu aizsardzība kā sistēma.

Piesakies!

https://www.dvi.gov.lv/lv/ 

https://www.dvi.gov.lv/lv/ministru-kabinets-apstiprina-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-noteikumus  

https://www.dvi.gov.lv/lv/pakalpojumi/personas-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-eksamens

https://likumi.lv/ta/id/317827-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-noteikumi