*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA, 160st.

Stundu skaits: 160

Pieteikties

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA, 160st.

Tēmas:

  • Personas datu aizsardzības tiesību akti
  • Pamatjēdzieni personas datu aizsardzības jomā
  • Personas datu apstrādes pamatprincipi
  • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats atkarībā no personas datu veida
  • Informācijas tehnoloģiju izmantošana fizisko personu datu aizsardzībā un adekvātas informācijas drošības organizēšana. Datu valsts inspekcija (DVI), sankcijas
  • Datu aizsardzības speciālista veicamās funkcijas, pārziņa un citu datu apstrādē iesaistīto pienākumi un tiesības, pārrobežu datu plūsmas organizēšana, datu aizsardzības sistēmas ieviešana