*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzības speciālista apmācības

Stundu skaits: 42

Pieteikties

Programmas mērķis

– dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI).

– iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju; kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā jūsu sadarbības partneris.

– iegūt zināšanas un spējas izvērtēt uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

– iegūt zināšanas kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.

 

Prasības izglītojamiem (tiem, kuri vēlas kārtot speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu DVI)

Latvijā akreditētā augstskolā iegūts augstāko izglītību apliecinošs diploms tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā (pēc MK noteikumiem Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”).

 

Tēmas

1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini.

2. Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas.

3. Personas datu aizsardzības likuma piemērošanas joma.

4. Personas datu aizsardzības principi.

5. Datu subjekta tiesības un tā piekrišana personas datu apstrādei.

6. Pārziņas un personas datu operatora pienākumi.

7. Sensitīvu personas datu apstrāde.

8. Personas dati nodošana valstij, kas nav ES vai EE zonas dalībvalsts.

9. Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde.

10. Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

 

Ieguvumi un rezultāts

Iegūtas zināšanas un prasmes reālai rīcībspējai, pildot datu aizsardzības speciālista pienākumus, iespējai uzsākt komercdarbību, nodarbojoties ar personas datu apstrādi vairākos uzņēmumos, iestādēs vienlaicīgi, izveidot un sakārtot personas datu apstrādi atbilstoši DVI prasībām.

 

Personas datu aizsardzība – TAS IR AKTUĀLI uzņēmumiem, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm, t.sk.:

• VISIEM, KURIEM IR KLIENTU, LOJALITĀTES, BONUSU, ATLAIŽU UN CITAS KARTES.

• izdevniecībām, tirdzniecības centriem, ēdināšanas iestādēm, viesnīcām, advokātu birojiem, ārstniecības iestādēm u.tml.

• firmām, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.

• firmām, kas nodarbojas ar reklāmas izsūtīšanu ar SMS, e-pasta un pasta pakalpojumu starpniecību.

• medicīnas, kā arī citām iestādēm, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.