*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība (E)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība. Speciālistu apmācība

Izglītības programma – Fizisko personu datu aizsardzības speciālists (60st.)

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

• Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī iepazīties ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par informācijas drošību un personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.

• Iegūt detalizētas zināšanas par to, kā neapjukt normatīvo aktu prasībās, ko darīt attiecībās ar Datu valsts inspekciju un iemācīties izstrādāt datu aizsardzību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

• Uzzināt, kā efektīvāk nodrošināt datu subjektu tiesību realizāciju un ko darīt incidentu gadījumos.

• Būt pilnībā gatavam un atbilstošam pildīt fizisko personu datu aizsardzības speciālista pienākumus, kā arī sagatavoties iespējamam eksāmenam Datu valsts inspekcijā.

 

PROGRAMMAS TĒMAS:

1 – daļa (Vispārīgā):
-Privātuma aizsardzības attīstība;

-Būtiskas datu aizsardzības definīcijas;
-Datu apstrādē iesaistītie subjekti;
-Datu apstrādes nolūki, tiesiskie pamatojumi un īpašo kategoriju datu apstrāde;
-Informēšanas pienākums un citas datu subjekta tiesības;
-Uzraudzība un sodi.

2 – daļa (Informācijas tehnoloģijas un informācijas drošība):
-Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni un pamata darbība;
-Datortīkla un tīmekļa darbība un darbības pamata elementi;
-Informācijas pārvaldība – lokāli un attālināti;
-Informācijas drošības pārvaldība;
-Jaunu informācijas sistēmu ieviešana.

3 – daļa (Padziļināti):
-Datu apstrādes principu piemērošana praksē;
-Datu apstrādes nolūku reģistrs;
-Pārziņa un apstrādātāja savstarpējās attiecības;

-Kopīgo pārziņu savstarpējās attiecības;
-Datu nodošanas ārpus Eiropas Savienības tiesiskie aspekti;
-Ietekmes novērtējuma veikšana;
-Incidentu izmeklēšana;
-Datu aizsardzība pēc noklusējuma un datu aizsardzība kā sistēma.

 

Nepieciešamās priekšzināšanas – vēlama izpratne par jurisprudenci un/vai informācijas tehnoloģijām; vēlama augstākā izglītība un pieredze darbā ar fizisko personu datiem.

Apmācību metode – kombinētā – 4 tikšanās (apmācības) klātienē (darba dienu vakaros) un mācību vielas (materiālu) apguve internetā (apmācību platforma).

Obligāta prasība apmācību pabeigšanai – izpildīti visi praktiskie uzdevumi.

Nobeigumā – eksāmens situāciju apraksta (kāzusa) veidā, kura kopīgajam vērtējumam jābūt ieskaitītam (vismaz 4 balles 10 baļļu sistēmā).

 

Personas datu aizsardzība, speciālistu apmācība

Personas datu aizsardzība – TAS IR AKTUĀLI uzņēmumiem, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm, t.sk.:

• VISIEM, KURIEM IR KLIENTU, LOJALITĀTES, BONUSU, ATLAIŽU UN CITAS KARTES.
• izdevniecībām, tirdzniecības centriem, ēdināšanas iestādēm, viesnīcām, advokātu birojiem, ārstniecības iestādēm u.tml.
• firmām, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.
• firmām, kas nodarbojas ar reklāmas izsūtīšanu ar SMS, e-pasta un pasta pakalpojumu starpniecību.
• medicīnas, kā arī citām iestādēm, kas izmanto PERSONU DATU BĀZES.
 
Papildus informācija: www.e-studijucentrs.lv