*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu apstrāde izglītības iestādē (PPKPP)

Stundu skaits: 4

Pieteikties

PPKPP (pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma).

Kursa laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar personas datu apstrādes un privātuma pamatprincipiem un terminiem, pieskaroties problemātikai, kas saistīta ar informācijas tehnoloģiju vidi. Kursa laikā ne tikai tiks sniegts skaidrojums par atbildības sfērām, bet arī sniegta informācija kāda būtu vēlamā procedūra, lai ikdienas darbā netiktu pārkāptas kādas citas personas tiesības uz personas datu aizsardzību vai privātumu, tajā skaitā, audzēkņa.

data-security 

Programmas mērķauditorija:

Pirmskolas, vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, klases audzinātāji,  psihologi, administrācija u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

 

Programmas mērķis:

Iepazīstināt klātesošos ar personas datu apstrādes būtību un rast izpratni par informācijas apjomu, kas iekļaujama (pieļaujama) kā izpaužama trešajām personām.

 

Tēmas:

1. Personas datu būtība un jēdzieni.

2. Personas datu apstrādes principi un priekšnoteikumi:

  • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
  • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi)
  • Dati ir precīzi
  • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu subjekta tiesībām
  • Dati ir drošībā
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas, adekvātas aizsardzības

3. Praktisko piemēru, tiesu prakses analīze (diskusija).

 

Ieguvumi un rezultāti:

Iegūta izpratne par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā (piemēram, informācijas publiskošana, kur šāda rīcība var tikt atzīta par prettiesisku), kā arī spēja iegūtās zināšanas izmantot apmācību procesā.