*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu publiskošanas tiesiskums

Stundu skaits: 4

Pieteikties

Semināra mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar personas datu būtību un rast izpratni par informācijas apjomu, kas iekļaujama (pieļaujama), sniedzot publiskus paziņojumus.

 

Mērķis:

Sniegt informāciju un veicināt izpratni par personas datu apstrādi (t.sk, publiskošanu) ikdienas darbā, apstrādes principiem un priekšnoteikumiem.

 

Tēmas:                       

  • Personas datu jēdziens un būtība;
  • Personas datu apstrādes principi un priekšnoteikumi;
  • Personas datu aizsardzības sfēras mijiedarbība ar Informācijas atklātības likumu un citiem novada pašvaldības un tās struktūrvienības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • Praktisko piemēru, tiesu prakses analīze (diskusija).

 

Metodoloģija:  

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, gan diskusijas un situāciju analīze.

Ieguvumi un rezultāts:

Rast izpratni par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā (piemēram, informācijas publiskošana, kur šāda rīcība var tikt atzīta par prettiesisku).