*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка, naturalizācija). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка, 50

Stundu skaits: 50

Pieteikties

Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка

Цена: 180.00EUR

sk. info mājas lapā NATURALIZĀCIJA

Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка

Mērķis

Nostiprināt valodas zināšanas un sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Цель
Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Темы программы

 • Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
 • Текст гимна и история его появления
 • Основные условия Конституции ЛР
 • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов
 • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр

Дополнительные темы при закреплении языковых знаний (программа 50 ч):

 • прослушивание аудиозаписи и пересказ сцены
 • задания на прослушивание
 • стандартный просмотр ошибок и проблемы с орфографией
 • задания на чтение
 • грамматические задания
 • языковые задания (аудирование – чтение – письмо)
 • имитация части речи
 • индивидуальное обсуждение ошибок

Методы
Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат
Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

 • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
 • himnas teksts un tās rašanās vēsture
 • LR Satversmes pamatnoteikumi
 • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
 • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents
 • audio ierakstu klausīšanās un sižeta atstāstīšana
 • klausīšanās uzdevumi
 • standarta kļūdu apskats un pareizrakstības jautājumi
 • lasīšanas uzdevumi
 • gramatikas uzdevumi
 • valodas daļas uzdevumi (klausīšanās – lasīšana – rakstīšana)
 • runas daļas simulācija
 • individuāla kļūdu apspriešana

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde. Teorija : praktiskās nodarbības – 40% : 60%.

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.

Apmācību norise

50ak.st., klātienē- darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (centrā) vai attālināti – tālmācība


sk. Kursu kalendārs