*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка, naturalizācija). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка, 50

Stundu skaits: 50

Pieteikties

Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка

Цена: 180.00EUR

sk. info mājas lapā NATURALIZĀCIJA

Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка

Mērķis

Nostiprināt valodas zināšanas un sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Цель
Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Темы программы

 • Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
 • Текст гимна и история его появления
 • Основные условия Конституции ЛР
 • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов
 • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр

Дополнительные темы при закреплении языковых знаний (программа 50 ч):

 • прослушивание аудиозаписи и пересказ сцены
 • задания на прослушивание
 • стандартный просмотр ошибок и проблемы с орфографией
 • задания на чтение
 • грамматические задания
 • языковые задания (аудирование – чтение – письмо)
 • имитация части речи
 • индивидуальное обсуждение ошибок

Методы
Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат
Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

 • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
 • himnas teksts un tās rašanās vēsture
 • LR Satversmes pamatnoteikumi
 • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
 • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents
 • audio ierakstu klausīšanās un sižeta atstāstīšana
 • klausīšanās uzdevumi
 • standarta kļūdu apskats un pareizrakstības jautājumi
 • lasīšanas uzdevumi
 • gramatikas uzdevumi
 • valodas daļas uzdevumi (klausīšanās – lasīšana – rakstīšana)
 • runas daļas simulācija
 • individuāla kļūdu apspriešana

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde. Teorija : praktiskās nodarbības – 40% : 60%.

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.

Apmācību norise

50ak.st., klātienē- darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (centrā) vai attālināti – tālmācība


sk. Kursu kalendārs