*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка, naturalizācija). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации (гражданство), 30

Stundu skaits: 30

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg

В программе – История, гимн, Конституция, базовый курс проверки знания госязыка.

Цена: 120.00EUR

 cм. naturalizacija

Содержание обучения

Процесс обучения
30ак.ч., ~3-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук) или дистанционно – дистанционное обучение.

Цель
Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Основные требования знания государственного языка
Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Темы программы

  • Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
  • Текст гимна и история его появления
  • Основные условия Конституции ЛР
  • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов
  • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр

Методы
Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат
Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.


Apmācību norise
30ak.st., ~3-5 nedēļas, 3-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (Centrā) vai attālināti.

Mērķis
Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām
Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

  • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
  • himnas teksts un tās rašanās vēsture
  • LR Satversmes pamatnoteikumi
  • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
  • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

Metodes
Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

Teorija – 40%

Praktiskās nodarbības – 60%

Rezultāts
Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.


Papildus info: PMLP mājas lapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/naturalizacija-1