*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Подготовка заявки на проект и управление

Количество часов: 150

Записаться

Цель

От составления проекта до его защиты!
Освоить знания и навыки разработки заявки на проект и его управление.

Темы

Подготовление заявки на проект • Защита проекта • Управление проектом и с этим связанные термины, появление проектов в истории, жизненный цикл проектов • Выбор темы для практической работы, анализ проблем• Установление целей и средств •  Анализ внутренней и внешней среды проекта  •  Анализ групп интересов и риска • Дефинирование и анализ альтернатив • Финансовый анализ альтернатив • Составление логической схемы • Создание структурного плана, тест • Планирование хода, сроков, ресурсов проекта.

Преимущества и результат

После прохождения курсов освоены знания о подготовлении заявки на проект, управлении проектом; навык анализа проблемы, установление целей, анализ групп интересов и риска, выбор и анализ альтернативы, навык составления структурного плана хода, сроков, ресурсов, финансов и контроля проекта, навык самостоятельно и ответственно руководить и разрешать непрогнозируемые рабочие обстоятельства, котороые характерны для любого проекта.