*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями)

Количество часов: 30

Записаться

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями), 30 часов, на латышском или русском языке, очно или удаленно (онлайн)

 

 

 

 

 

 

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями), 30 часов, на латышском или русском языке, очно или удаленно (онлайн)

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями)

Темы программы:

 1. Конфигурация программы, функции
 • установка программы.
 • основные понятия программы
 • Списки пользователей и настройка
 • резервное копирование
 1. План аккаунта
 2. Баланс записи и другие справочники
 • каталоги расчета заработной платы и кадрового учета
 • ответственные лица организации
 • каталог основных средств
 • ввод стартовых балансов
 1. Кассир, ответственные за расчет
 • кассовый чек
 • кассовый ордер
 • отчеты по кассовым документам
 • авансовый отчет
 1. Банковские операции
 • платежное поручение
 • денежный доход на счету
 • конвертация валюты
 1. Заработная плата, кадровый учет.
 • документы для расчета заработной платы
 • расчет заработной платы и расценки
 • отчеты о заработной плате
 • персонализированные отчеты
 1. Основные средства и нематериальные активы
 • Приобретение и учет основных средств и NMA
 • Перемещение и вывод основных средств и NMA
 • закрытие месяца, расчет амортизации
 • малоценный инвентарь
 1. Инвентаризация товаров и услуг.
 • получение товаров и услуг
 • Реализация товаров и услуг
 • возврат товара
 • списание товаров
 • Инвентаризация склада товаров
 1. Учет НДС.
 • отчеты по НДС
 • Настройки возврата НДС
 1. Баланс
 2. Прибыль и убыток

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С


Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/


Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org