*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями)

Количество часов: 30

Записаться

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями), 30 часов, на латышском или русском языке, очно или удаленно (онлайн)

 

 

 

 

 

 

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями), 30 часов, на латышском или русском языке, очно или удаленно (онлайн)

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С (для бухгалтеров с предварительными знаниями)

Темы программы:

 1. Конфигурация программы, функции
 • установка программы.
 • основные понятия программы
 • Списки пользователей и настройка
 • резервное копирование
 1. План аккаунта
 2. Баланс записи и другие справочники
 • каталоги расчета заработной платы и кадрового учета
 • ответственные лица организации
 • каталог основных средств
 • ввод стартовых балансов
 1. Кассир, ответственные за расчет
 • кассовый чек
 • кассовый ордер
 • отчеты по кассовым документам
 • авансовый отчет
 1. Банковские операции
 • платежное поручение
 • денежный доход на счету
 • конвертация валюты
 1. Заработная плата, кадровый учет.
 • документы для расчета заработной платы
 • расчет заработной платы и расценки
 • отчеты о заработной плате
 • персонализированные отчеты
 1. Основные средства и нематериальные активы
 • Приобретение и учет основных средств и NMA
 • Перемещение и вывод основных средств и NMA
 • закрытие месяца, расчет амортизации
 • малоценный инвентарь
 1. Инвентаризация товаров и услуг.
 • получение товаров и услуг
 • Реализация товаров и услуг
 • возврат товара
 • списание товаров
 • Инвентаризация склада товаров
 1. Учет НДС.
 • отчеты по НДС
 • Настройки возврата НДС
 1. Баланс
 2. Прибыль и убыток

Полный бухгалтерский цикл с бухгалтерской программой 1С


Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/


Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150st.

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org