*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
dialogs-ab.marketingakursi

 

Mērķis:
 
Apgūt zināšanas par  komercdarbību, mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
 
image ,AREKTING

 

Tēmas:

 

Mārketings, tā nozīme uzņēmumā. Mārketinga vides analīze • Mārketinga plānošanas nozīme un plānošanas metodes • Tirgus analīze: potenciāla un perspektīvu izvērtēšana • Konkurentu analīze. Konkurentu novērtēšana un darbība konkurences apstākļos • Produkts. Produktu raksturojošie rādītāji • Mārketinga instrumenti “4P” – prece, vieta, cena un virzīšana tirgū • Pircēju rīcības vispārējais modelis • Mārketinga darbības koncepcijas Mārketinga veidi • Reklāmas veidošana un efektivitātes noteikšana • Mārketinga komunikāciju sistēmas • E-mārketings • Telemārketings • Radošais mārketings. Darbs ar idejām • Rādītāju sistēmas izveide, mārketinga efektivitātes kontrole. Mārketinga audits • Lietišķo attiecību psiholoģija • Ieskats konfliktoloģijā un stresa menedžmentā • Pārdošanas darba plānošana. Pārdošanas metodes • Mārketinga pakalpojumu loģistikas būtība.

 

Rezultāts:

 

Apgūtas prasmes un iemaņas kuras balstītas uz integrētās mārketinga komunikācijas koncepciju, kas dod iespēju uzlabot uzņēmuma mārketinga procesus, plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus – reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, patēriņa stimulēšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu u.c.

 

dialogs-ab.marketingakursi