*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
dialogs-ab.marketingakursi

 

Mērķis:
 
Apgūt zināšanas par  komercdarbību, mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
 
image ,AREKTING

 

Tēmas:

 

Mārketings, tā nozīme uzņēmumā. Mārketinga vides analīze • Mārketinga plānošanas nozīme un plānošanas metodes • Tirgus analīze: potenciāla un perspektīvu izvērtēšana • Konkurentu analīze. Konkurentu novērtēšana un darbība konkurences apstākļos • Produkts. Produktu raksturojošie rādītāji • Mārketinga instrumenti “4P” – prece, vieta, cena un virzīšana tirgū • Pircēju rīcības vispārējais modelis • Mārketinga darbības koncepcijas Mārketinga veidi • Reklāmas veidošana un efektivitātes noteikšana • Mārketinga komunikāciju sistēmas • E-mārketings • Telemārketings • Radošais mārketings. Darbs ar idejām • Rādītāju sistēmas izveide, mārketinga efektivitātes kontrole. Mārketinga audits • Lietišķo attiecību psiholoģija • Ieskats konfliktoloģijā un stresa menedžmentā • Pārdošanas darba plānošana. Pārdošanas metodes • Mārketinga pakalpojumu loģistikas būtība.

 

Rezultāts:

 

Apgūtas prasmes un iemaņas kuras balstītas uz integrētās mārketinga komunikācijas koncepciju, kas dod iespēju uzlabot uzņēmuma mārketinga procesus, plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus – reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, patēriņa stimulēšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu u.c.

 

dialogs-ab.marketingakursi