*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Pretstresa vitamīni jeb kā regulēt spriedzi un pakļaut to savu mērķu realizēšanai

Stundu skaits: 6

Pieteikties

Mūsdienu vides un dzīves pavadonis ir stress. Mēs dzīvojam vidē, kurā viss nepārtraukti mainās un mums gribot vai negribot jāmainās tai līdzi. Taču ir daudz dažādi apstākļi un situācijas (gan darbā, gan sadzīvē), kurās šīs pārmaiņas   mēs nespējam pieņemt  un  mainīties tām līdzi. Tā sāk rasties emocionāla  spriedze. Mēģinot šo spriedzi ignorēt mēs sākam pastiprināti kontrolēt notikumus, vairāk strādāt, vairāk uzņemties atbildību vai tieši pretēji- nedarīt neko… Taču spriedze palielinās, sākas neapmierinātība ar sevi, slikts garastāvoklis, pazeminātas darba spējas, trauksmes stāvoklis, konflikti darbā un personīgajā dzīvē…sāk  „pieklibot” veselība… Un tā nu „maisam gals ir vaļā…” . 

 

Programmas mērķis:
Iespēja PRAKTISKI apgūt pretstresa  ātrās palīdzības tehnikas, gan iemācīties un saprast spēku atgūšanas ilglaicīgās pretstresa tehnikas.
 

Tēmas:
-Ieskats stresa vēsturē jeb vai mēs zinām ar ko cīnāmies;
-Stresori mūsu dzīvē;
-Stress un mūsu ķermenis;
-Ātrās palīdzības tehnikas stresa vadīšanai (tādas kā trauksmes atsaukšana, elpošana, iztēle, veselības ABC u.c.);
-Ilglaicīgās pretstresa tehnikas (fiziskās tehnikas, prāta tehnikas, emocionālās tehnikas, garīgās tehnikas).
 

Ieguvumi un rezultāts:
Iegūtas tehnikas stresa mazināšanai darba un sadzīves apstākļos.

 

Jo mierīgāks prāts, jo labāka veselība, jo labāki panākumi!

 

Programmas vadītāji:

Anna Silava, Mg.psych., personāla speciāliste, personāla trenere (komandas saliedēšana, darbinieku novērtēšana, stresa un konfliktsituāciju novēršana, efektīva publiskā uzstāšanās utt.).

 imgimg

Zigrīda Radiņa,  Mg.paed., Reiki skolotāja, Cigun instruktore.