*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Prezentācijas prasmes

Stundu skaits: 16-24

Pieteikties
 
Mērķis
 
Programmā paredzēts apgūt, nostiprināt un uzlabot uzstāšanās prasmes, atklāt vājākās vietas savas uzstāšanās gaitā, uzlabot kontaktu ar auditoriju, kā arī iegūt pārliecību par savām spējām.   
 
Tēmas
 
Kā veiksmīgi noformulēt uzstāšanās mērķi • Prezentācijas sagatavošana, struktūra un plāns – scenārijs • Prezentācijas tehnika, tehnoloģijas, vizualizācija • Materiālu atlase, argumentācija • Kontakta veidošana • Pirmais iespaids • Ķermeņa valoda • Balss • Emocijas • Prezentācijas vadīšana • Auditorija • Lampu drudža un citu grūtību pārvarēšana • Atbildes uz jautājumiem • Darbs pēc prezentācijas • Prezentācija pārdošanā • Tipiskas kļūdas, ieteikumi.
 
Programmas apraksts izdrukai