*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Profesionālā angļu valoda apsardzes nozarē strādājošajiem (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Apgūt leksiku, kura lietojama apsardzes pakalpojumu sfērā, ikdienišķās darba situācijās, darbā ar klientiem un kolēģiem, informācijas apmaiņa, pienākumu darbā veikšanai.

Tēmas

Gramatika • Drošības pakalpojumi • Darba pienākumi • Saskarsme ar kolēģiem un vadību (vienošanās, apspriedes) • Saskarsme ar klientiem (sasveicināšanās, vienošanās, konfliktu situācijas, to risināšana) • Apsargājamo objektu apraksti • CV un pieteikuma vēstule • Telefonsarunas (vienošanās par tikšanos, tās pārcelšana, uzaicinājumi).

Rezultāts

Rezultātā apgūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba vidē apsardzes pakalpojumu sfērā.