*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Profesionālā angļu valoda grāmatvežiem (M)

Stundu skaits: 48

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Professional English for accountants

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences veidošana, kas apmācāmajiem dod iespēju lietot angļu valodu gan receptīvā, gan produktīvā līmenī komunikācijā un profesionālajā darbībā, izmantojot nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu.

Tēmas

Uzskaite un grāmatvedības operācijas Ÿ• Pašizmaksas un algas aprēķini Ÿ• Finansu uzskaites mērķi Ÿ Grāmatvedības uzskaites iedalījums Ÿ• Dokumentu kustība no sastādīšanas līdz nodošanai arhīvā Ÿ• Saimnieciskās operācijas vieta kontu plānā Ÿ• Materiālās vērtības Ÿ Grāmatojumu kontu struktūra  Kontus (atvērt un slēgt) Ÿ Balance Ÿ• Uzņēmuma rentabilitātes analīze Ÿ Pamatlīdzekļu kustība, nolietojums un likvidācijas operācijas Ÿ PVN aprēķini un grāmatošana  Ÿ Visu veidu nodokļu aprēķināšana, samaksāšana Ÿ Operācijas ar banku iestādēm Ÿ• Kontrole par naudas līdzekļu kustību Ÿ• Uzņēmuma grāmatvedības gada pārskati.

Rezultāti

Apgūtas un uzlabotas angļu valodas zināšanas, kas papildinātas ar atbilstošām angļu valodas profesionālās leksikas un uzņēmējdarbības profesionālās jomas zināšanām.