*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Profesionālā angļu valoda juristiem

Stundu skaits: 48

Pieteikties
Profesionālā angļu valoda juristiem

 

 

 

 

 

 

Angļu valoda juristiem

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences paaugstināšana, kas dod iespēju kursa apmeklētājiem, izmantojot nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālā darbībā.
 

Uzdevums

Programma nodrošina iespēju apgūt jurisprudences jomas specifiskās zināšanas angļu valodā par juridisko pamata terminoloģiju saistību tiesībās.

Angļu valoda juristiem

Tēmas:

  • Saistību tiesības
  • Tiesiski darījumi, to sastāvdaļas un formas
  • Līguma pamatprincipi
  • Līguma veidi
  • Līguma sastādīšana
 
 
 
 
 
 
 
 
Zināšanu līmenis interesentiem: angļu valodas priekšzināšanas (testējam), izpratne/praktiskā pieredze par juridiskajiem jautājumiem (par programmas tēmām).
 
Kursa apjoms/ilgums: 48 ak.st (16-24 nodarbības)/ 5-12 nedēļas.
 
Metodes-materiāli: Leksiskā pieeja, uz uzdevumu balstīta pieeja, dialogi, lomu spēles, individuālais darbs, grupu darbs, pāru darbs. Audio-vizuālie mācību līdzekļi. Pasniedzēja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli.
 
Apguves intensitāte: 2-3 nodarbības pa 2-3ak.st. nedēļā.
 
Kursu norises forma, vieta: attālināti (tiešsaistē) vai klātienē Rīgā, Akadēmijas laukums 1.
 
Cena:
apmācības grupā: 360.00EUR
apmācības individuāli: 21.00EUR/st.*
*viena akadēmiskā stunda (40min)

 


Kursu kalendārs

Citi mūsu pakalpojumi

Legal English

Legal English is the type of English as used in legal writing. In general, a legal language is a formalized language based on logic rules which differs from the ordinary natural language in vocabulary, morphology, syntax, and semantics, as well as other linguistic features,[1] aimed to achieve consistency, validity, completeness and soundness, while keeping the benefits of a human-like language such as intuitive execution, complete meaning and open upgrade. However, Legal English has been referred to as a “sublanguage”,[2] as legal English differs from ordinary English. A specialized use of certain terms and linguistic patterns governs the teaching of legal language. Thus, “we study legal language as a kind of second language, a specialized use of vocabulary, phrases, and syntax that helps us to communicate more easily with each other”.[3] …