*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Profesionālā angļu valoda sekretariāta un biroja darbam (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences pilnveidošana, kas dod iespēju kursa klausītājiem apgūt ar lietišķo tikšanos saistītu leksiku, stratēģisko prezentāciju, pārrunu vadīšanu, attīstīt spēju uzstāties auditorijas priekšā, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālajā darbībā.

Auditorija: biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, klientu apkalpošanas speciālisti, kas atbild par darba normu ievērošanu uzņēmumā vai iestādē.

Tēmas

Darba likumdošana Ÿ• Darba stress, tā pārvarēšanas iespējas •Ÿ Sabiedriskās attiecības Ÿ• Klientorientēta saskarsme Ÿ• Lietišķā etiķete •Ÿ Lietvedība •Ÿ Telefonsarunas.

Rezultāts

Iegūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba (biroja) vidē.