*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Profesionālā angļu valoda tirdzniecības darbiniekiem (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences pilnveidošana, kas dod iespēju kursa klausītājiem, izmantojot tirdzniecības nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālajā darbībā.

Programma nodrošina iespēju izpratnes un lietošanas līmenī apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, tirdzniecības jomas specifiskās zināšanas angļu valodā.

Tēmas

Tirdzniecības veidi •Ÿ Tirdzniecībā izmantotais aprīkojums, tehnika Ÿ• Personāls Ÿ• Klientu apkalpošanaŸ• Konfliktsituācijas un to risināšana Ÿ• Reklāma Ÿ• Darījumi ar bankām, finanses •Ÿ Imports un eksportsŸ• Līgumu slēgšana Ÿ• Sūdzības un to izskatīšana.