*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un restorānu servisa darbiniekiem (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences pilnveidošana, kas dod iespēju kursa klausītājiem, izmantojot ēdināšanas un restorānu servisa nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālajā darbībā. Programma nodrošina iespēju izpratnes un lietošanas līmenī apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, ēdināšanas jomas un restorānu servisa specifiskās zināšanas angļu valodā par ēdināšanas uzņēmumu veidiem, tajos nodarbināto personālu, ēdināšanas uzņēmumu atrašanās vietu un iekārtojumu, ēdienu gatavošanu un ēdināšanas servisu, ēšanas paražām dažādās pasaules valstīs, utt.

Tēmas

Restorānu veidi, to atrašanās vieta, plānojums, iekārtojums un aprīkojums Ÿ• Personāls Ÿ• Ēdienu gatavošana un ēdināšanas serviss Ÿ• Ēšanas paražas dažādās pasaules valstīs • Ÿ Latviešu nacionālie ēdieni, to gatavošana un pasniegšanas īpatnības • Ÿ Sūdzības un to izskatīšana.