*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Profesionālā angļu valoda viesnīcas nozarē strādājošiem

Stundu skaits: 48

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences pilnveidošana, kas dod iespēju kursa klausītājiem, izmantojot viesmīlības nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālajā darbībā.

 

Uzdevums

Programma nodrošina iespēju izpratnes un lietošanas līmenī apgūt programmā iekļauto profesionālo leksiku, viesmīlības jomas specifiskās zināšanas angļu valodā par viesnīcām, to veidiem un iekārtojumu, istabu veidiem un aprīkojumu, viesnīcās nodarbināto personālu, viesnīcu piedāvāto servisu un pakalpojumiem, viesnīcu rezervēšanu, viesu reģistrēšanu un apkalpošanu, viesu sūdzību izskatīšanu, utt.

 

Tēmas:

  • Viesnīcu veidi, to atrašanās vieta, plānojums, iekārtojums un aprīkojums

  • Viesnīcu piedāvātais serviss un pakalpojumi, ieskaitot biznesa pakalpojumus

  • Viesnīcu rezervēšana, rezervācijas vēstules, apstiprinājuma vēstules

  • Viesu reģistrēšana, apkalpošana

  • Norēķini, viesu izrakstīšana

  • Sūdzības un to izskatīšana

 

Zināšanu līmenis interesentiem: angļu valodas priekšzināšanas, izpratne/praktiskā pieredze par viesmīlības jautājumiem (par programmas tēmām)

 

Kursa apjoms/ilgums: 48 ak.st (16 nodarbības)/ 8 nedēļas

 

Metodes-materiāli: leksikā pieeja, uz uzdevumu balstīta pieeja, dialogi, lomu spēles, individuālais darbs, grupu darbs, pāru darbs. Mācību grāmatas. Audio-vizuālie mācību līdzekļi. Pasniedzēja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli.

 

Apguves intensitāte: 2x3ak st. nodarbības nedēļā