*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Профессиональный английский язык (для сервисов питания и сферы ресторанов)

Количество часов: 80

Записаться

 

Цель
 
Создание компетентности в использовании профессионального английского языка, которая поможет, используя профессиональный набранный словарный запас, применять английский язык как на рецептивном, так и на продуктивном уровне коммуникации и профессиональной деятельности.
 
Темы
 
Грамматика и разговорный язык.
 
Преимущества и результат
 
В результате прохождения курсов освоены знания языка, которые дополнены материалами профессиональной лексики соответвующей сферы ресторанной индустрии; освоены специфические знания в английском языке о видах предприятий питания, о персонале, о месте нахождения предприятия и обустройстве, приготовление еды и сервис питания, традиции питания в различных странах мира и т.д.