*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Programmēšanas pamati Java valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Programmēšanas pamati Java valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Iegūst pamatzināšanas programmēšanas jomā.
2. Iegūst pamatzināšanas par programmēšanas valodu Java.
3. Iegūst ieskatu Java bibliotēku izmantošanā.
4. Apgūst dažādas darbības ar datiem.
5. Zina programmēšanas pamatprincipus.
6. Zina par datu tipiem, to atšķirībām.
7. Izprot datu masīvu apstrādi.
8. Iegūst priekšstatu un praktiskas iemaņas darbā ar OO (object oriented) programmēšanu.
9. Iegūst priekšstatu par programmas kvalitatīvas darbības nodrošināšanu ar kļūdu apstrādi.

Galvenās tēmas:
1. Java pamati.
2. Datu tipi.
3. Operatori, nosacījumu teikumi.
4. Cikli, masīvi, kolekcijas.
5. Java JDK API izmantošana.
6. Metodes un Klases .
7.Kļūdu apstrāde .