*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Programmēšanas pamati Python valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Programmēšanas pamati Python valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Prot lietot Python objektorientētās programmēšanas metodes.
2. Izstrādā un dokumentē algoritmus datu apstrādei.
3. Deklarē un veic darbības ar vienkāršiem datu tipiem, tai skaitā virknēm un skaitļiem.
4. Deklarē un veic darbības ar sakārtotām un nesakārtotām datu struktūrām, tai skaitā sarakstiem un vārdnīcām.
5. Deklarē datu masīvus.
6. Izmanto datu modeļus.
7. Veido zarošanās un loģiskās izteiksmes.
8. Veido loģiskos operatorus un cikla konstrukcijas.
9. Strukturē kodu atkārtotai izmantošanai: definē un izmanto funkcijas, klases un moduļus.
10. Pārvalda failus un direktorijus, izmantojot Python kodu.
11. Apstrādā izņēmumus.
12. Izstrādā lietotāja saskarnes Python valodā.
13. Testē un validē izstrādāto kodu.
14. Dokumentē izstrādāto kodu.
15. Prot sadarboties izstrādātāju, testētāju un pasūtītāja komandā.

Galvenās tēmas:
1.Datorprogrammēšanas pamati.
2.Python programmēšanas vides instalēšana un konfigurēšana.
3.Objektorientētās programmēšanas principi un to realizācija Python.
4.Datu apstrādes algoritmi un to izstrāde, attēlošana, aprakstīšana
5.Vienkāršu datu tipi (skaitļi, virknes, masīvi), to deklarēšana un apstrāde.
6. Sakārtotas un nesakārtotas datu struktūras.
7.Python datu formatēšanas un izvades pamatmetodes.
8. Zarošanās un loģiskās izteiksmju veidošana un to pierakstīšana Python sintaksē
9. Loģisko un cikla operatoru veidošana.
10. Python koda strukturēšana atkārtotai izmantošanai, definējot un veidojot funkcijas, klases un moduļus.
11. Failu un direktoriju, pārvaldīšana izmantojot Python kodu
12.Izņēmumu apstrāde
13.Python koda atkļūdošana un uzlabošana.
14. Tīmekļa lietojumprogrammu saskarņu izmantošana.
15. Tabulāru datu apstrādes pamati.