*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Programmatūras testēšanas pamati, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Programmatūras testēšanas pamati

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Zina testēšanas, kvalitātes nodrošināšanas jēdzienus un izprot testēšanas nozīmi programmēšanas procesā.
2. Zina un prot lietot defektu aprakstus, struktūru, kritiskuma iestatīšanas noteikumi, galvenās kļūdas defektu aprakstīšanā un to novēršanā.
3. Zina un prot lietot JIRA kļūdu un problēmu izsekošanas sistēmas un korporatīvo wiki sistēmu un ekrāna un video uztveršanas utilītaspastu principus.
4. Saprot JIRA defekta dzīves ciklu un statusa un atrisinājuma jēdziens.
5. Zina un nosaka testa izpildes prioritātes,testalīmeņus (testu veidi pēc pārklājuma), veic testa aktivitātes.
6. Zina un izmanto galveno testēšanas veidu pārskatu un mērķi, tehniskās testēšanas veidus, starppārlūkprogrammas un starpplatformas testēšanu.
7. Zina testa dokumentāciju: pieņemšanas lapa, pārbaudes aptauja, kontrolsaraksts, struktūru, detaļas, rīkus. Testē tīmekļa lietojumprogrammu ar kontrolsarakstu mobilo.
8. Zina pārskatu veidus, kvalitātes novērtēšanas rādītājus un metodes, pārskata struktūru.
9. Zina un prot lietot tīklus, virtualizāciju, Windows saimi, tīmekļa tehnoloģijas, testēšanas rīkus.
10. Pārvalda testa izstrādes koncepciju, ekvivalentu sadalīšanas tehniku, robežvērtību analīzi, lēmumu tabulu.
11. Zina projekta dzīves cikla modeļus un testēšanas veidus, prot testēt atkarībā no projekta dzīves cikla posma.
12. Pārvalda kvalitātes nodrošināšanas plāni.

Galvenās tēmas:
1.Programmatūras testēšana.
2.Darbs ar defektiem.
3.Ievadnodarbība:datorsistēmas.
4.Defektu dzīves cikls.
5.Testēšanas pieejas.
6. Testēšanas veidi un process.
7.Pārbaudes dokumentācija.
8. Pārbaudes ziņojumi.
9. Tehniskā pratība.
10. Testēšanas metodes.
11. Projekta dzīves cikls.
12.Kvalitātes nodrošināšanas plāni.