*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība

Stundu skaits: 140

Pieteikties

Mērķis

No projekta sagatavošanai līdz tā aizstāvēšanai! Programmā paredzēts apgūt zināšanas un prasmes par projektu pieteikumu sagatavošanu un vadību.

Tēmas

 • Projekti, to veidi, funkcijas.
 • Projekts. Definīcijas un realitāte
 • Projektu veidi un to izmantošana praksē.
 • Projekta aktualitātes. Privāti, valstiski, globāli.
 • Projekta izstrāde
 • Pirmsizpēte. Esošā situācija.
 • Mērķi. Definēšana un uzdevumi.
 • Finanses. Izmaksas un ieņēmumu avoti.
 • Risks. Analīze un novēršanas mehānismi.
 • Projekta organizatoriskās struktūras izveidošana
 • Projekta institūcijas un to loma.
 • Personāls, tā apmācība. Uzdevumi.
 • Sadarbība. Komunikācija un dokumentācija.
 • Projekta pamatplānu sastādīšana.
 • Darbu plāns. Struktūra.
 • Personāla plānošana.
 • Izmaksu plānošana.
 • Kvalitātes plānošana.
 • Projekta risku plānošana un administrēšana.
 • Riski. Identificēšana.
 • Risku vadība.
 • Projekta uzraudzības nodrošināšana.
 • Plānu izpilde. Kontrole.
 • Novirzes. Novēršanas pasākumi.
 • Krīzes situāciju vadīšana projekta gaitā.
 • Situāciju konstatēšana.
 • Krīzes pārvarēšana.
 • Piegāžu un noslēgto līgumu administrēšana.
 • Piegādes. Līgumi. Plānošana.
 • Līgumu izpildes kontrole.
 • Izmaiņu vadība.
 • Izmaiņas. Prognoze. Plānošana.
 • Izmaiņu analīze.
 • Projekta komandas plānošana un vadīšana.
 • Komanda. Tās veidošana.
 • Komandas apmācība.
 • Komandas izaugsme.
 • Projekta dokumentācijas veidošana.
 • Starpatskaites. To veidošana.
 • Noslēguma atskaites. To veidošana.
 • Darbību dokumentēšana.
 • Projekta noslēgšana.
 • Projekta nodevums.
 • Projekta kvalitāte. Analīze.
 • Kalkulācijas.
 • Atskaites. To sagatavošana.
 • Komandas darbs. Tā analīze. Darba noslēgšana.

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību,  prasmes problēmu analīzei, mērķu definēšanai, interešu grupu un risku analīzei, alternatīvu definēšanai un analīzei, prasmes un zināšanas par projekta struktūrplāna, gaitas, termiņu, resursu, finanšu un projekta kontroles realizācijas laikā plāna sastādīšanu, prasmes un spējas atbildīgi un patstāvīgi vadīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba apstākļus, kas ir raksturīgi ikvienam projektam.