*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

 

No projekta sagatavošanai līdz tā aizstāvēšanai! Programmā paredzēts apgūt zināšanas un prasmes par projektu pieteikumu sagatavošanu un vadību.

 

Tēmas

 

Projekta pieteikuma sagatavošana • Projekta aizstāvēšana • Projektu vadība un ar to saistītie jēdzieni, projektu rašanās vēsture, projekta dzīves cikls • Praktiskā darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze • Mērķu un līdzekļu noteikšana. Projekta iekšējās un ārējās vides analīze •  Interešu grupu un risku analīze • Alternatīvu definēšana un analīze • Alternatīvu finansiālā analīze • Loģiskās shēmas sastādīšana • Struktūrplāna izveidošana, tests • Projekta gaitas, termiņu un resursu plānošana.

 

Ieguvumi un rezultāts

                                                                                                                                                                                                                                                             Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību,  prasmes problēmu analīzei, mērķu definēšanai, interešu grupu un risku analīzei, alternatīvu definēšanai un analīzei, prasmes un zināšanas par projekta struktūrplāna, gaitas, termiņu, resursu, finanšu un projekta kontroles realizācijas laikā plāna sastādīšanu, prasmes un spējas atbildīgi un patstāvīgi vadīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba apstākļus, kas ir raksturīgi ikvienam projektam.

 

Programmas apraksts izdrukai