*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. „Praktiskā ES projektu vadība” (ieceres realizēšana, finansējuma piesaiste)

Stundu skaits: 44

Pieteikties

Programmas mērķis

Praktiski padomi un risinājumi projektu vadītājiem, idejas autoriem no ieceres līdz realizācijai.

Mērķauditorija: tiem, kas jau zina kāda ir problēma, ko vēlas risināt ar ES līdzfinansējuma palīdzību (ieceres realizēšana ar ES līdzfinansējumu), piem.,:

 • ir pieejams ES finansējums, bet nav prasmes un zināšanu par to iegūšanas iespējām;
 • ir produkts, pakalpojums, bet nav finansējuma tā realizācijai, attīstībai;
 • u.tml.

Pieteikumā lūdzam norādīt kāds līdzšinējais pamatkapitāla finansējums – privātais vai valsts, vietējais vai ārvalstu Jums ir pieejams un kādu ieceri vēlaties realizēt.

Programmas tēmas, saturs

 • Projekta pieteikuma sagatavošana
 • Galvenie projektu plānošanas aspekti
 • Risku vadība projektos, Projekta risku reģistrs
 • Publisko iepirkumu likumdošana
 • Iepirkumu organizēšanas etapi, iepirkumu veidi, formas
 • Projekta ieviešana un ieviešanas uzraudzība
 • Projekta pabeigšana
 • Projekta īstenošanas dokumentācija
 • ES Struktūrfondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste un šo iespēju sasaiste ar izvirzīto mērķi
 • Eiropas Savienības informācija un konsultācijas
 • Jautājumi un atbildes
 • Novērtējuma anketas aizpildīšana
 • „Noslēguma aplis” – izvērtējuma diskusija

Patstāvīgie praktiskie darbi

 • Kursa projekta tēmas izvēle
 • Projekta mērķu definēšana
 • SVID analīzes izstrāde
 • Alternatīvu analīze izvēlētajam projektam
 • Projekta aktivitāšu un laika grafika un resursu plāna sastādīšana
 • Risku reģistra, t.sk., risku novēršanas pasākumu plāna izstrāde izvēlētam projektam

Dažādi publiskie materiāli par projektu vadību:
Rokasgramata projektu vadiba 2010
SIF Jurmala celvedis_projektu_vadiba 2012
SIF Kurzeme Projektu sagatavosana un vadiba 2012
SIF Smiltene Rokasgramata par projektu vadisanu 2013