*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 
Mērķis
 
No projekta sastādīšanai līdz tā aizstāvēšanai!
Apgūt zināšanas un prasmes par projekta organizācijas pareizu plānošanu; prasmes izstrādāt projekta pieteikumu, budžetu, pasākumu plānu, atbilstoši pieteikuma prasībām; apgūt  zināšanas un prasmes par iepirkuma procedūras organizēšanu; apgūt komandas darba pamatprincipus un nozīmi projekta sagatavošanā un realizēšanā; apgūt zināšanas noteikt prioritātes mērķiem, prast uzstādīt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus; apgūt reklāmas nozīmi veiksmīgai projekta realizācijai; attīstīt prasmi projektu prezentēšanā.
 
Tēmas
 
      ·         Projektu vadība un ar to saistītie jēdzieni, projektu rašanās vēsture, projekta dzīves cikls.

 

·         Praktiskā darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze.
·         Mērķu un līdzekļu noteikšana.
·         Projekta iekšējās un ārējās vides analīze.
·         Interešu grupu un risku analīze.
·         Alternatīvu definēšana un analīze.
·         Alternatīvu finansiālā analīze.
·         Loģiskās shēmas sastādīšana.
·         Struktūrplāna izveidošana, tests.
·         Projekta gaitas, termiņu un resursu plānošana.
·         Projekta pieteikuma sagatavošana.
·         Projekta aizstāvēšana.
 
 
Ieguvumi un rezultāts
Apgūtas zināšanas un prasmes:
·   pamatzināšanas par projektu vadību un projektu vadīšanas metožu pielietojumu organizācijas vadīšanā;
·   apgūtas problēmu analīzes, mērķu definēšanas, interešu grupu un risku analīzes, alternatīvu definēšanas un analīzes, loģiskās domāšanas matricas, projekta struktūrplāna, gaitas, termiņu, resursu, finanšu un projekta kontroles plānu  sastādīšanas prasmes;
·   apgūtas kompetences un spējas atbildīgi un patstāvīgi vadīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba apstākļus, kas ir raksturīgi jebkuram projektam, uzņemties atbildību par savu un projekta komandas darba rezultātiem.
 
Dažādi publiskie materiāli par projektu vadību:
Rokasgramata projektu vadiba 2010
SIF Jurmala celvedis_projektu_vadiba 2012
SIF Kurzeme Projektu sagatavosana un vadiba 2012
SIF Smiltene Rokasgramata par projektu vadisanu 2013