*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. „Praktiskā ES projektu vadība” (ieceres realizēšana, finansējuma piesaiste)

Stundu skaits: 44

Pieteikties

Programmas mērķis

Praktiski padomi un risinājumi projektu vadītājiem, idejas autoriem no ieceres līdz realizācijai.

Mērķauditorija: tiem, kas jau zina kāda ir problēma, ko vēlas risināt ar ES līdzfinansējuma palīdzību (ieceres realizēšana ar ES līdzfinansējumu), piem.,:

 • ir pieejams ES finansējums, bet nav prasmes un zināšanu par to iegūšanas iespējām;
 • ir produkts, pakalpojums, bet nav finansējuma tā realizācijai, attīstībai;
 • u.tml.

Pieteikumā lūdzam norādīt kāds līdzšinējais pamatkapitāla finansējums – privātais vai valsts, vietējais vai ārvalstu Jums ir pieejams un kādu ieceri vēlaties realizēt.

Programmas tēmas, saturs

 • Projekta pieteikuma sagatavošana
 • Galvenie projektu plānošanas aspekti
 • Risku vadība projektos, Projekta risku reģistrs
 • Publisko iepirkumu likumdošana
 • Iepirkumu organizēšanas etapi, iepirkumu veidi, formas
 • Projekta ieviešana un ieviešanas uzraudzība
 • Projekta pabeigšana
 • Projekta īstenošanas dokumentācija
 • ES Struktūrfondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste un šo iespēju sasaiste ar izvirzīto mērķi
 • Eiropas Savienības informācija un konsultācijas
 • Jautājumi un atbildes
 • Novērtējuma anketas aizpildīšana
 • „Noslēguma aplis” – izvērtējuma diskusija

Patstāvīgie praktiskie darbi

 • Kursa projekta tēmas izvēle
 • Projekta mērķu definēšana
 • SVID analīzes izstrāde
 • Alternatīvu analīze izvēlētajam projektam
 • Projekta aktivitāšu un laika grafika un resursu plāna sastādīšana
 • Risku reģistra, t.sk., risku novēršanas pasākumu plāna izstrāde izvēlētam projektam

Dažādi publiskie materiāli par projektu vadību:
Rokasgramata projektu vadiba 2010
SIF Jurmala celvedis_projektu_vadiba 2012
SIF Kurzeme Projektu sagatavosana un vadiba 2012
SIF Smiltene Rokasgramata par projektu vadisanu 2013