*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadība ar Microsoft Project, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Projektu vadība ar Microsoft Project

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1.Prot orientēties Microsoft Project darba vidē.
2.Izveido jaunu projekta plānu.
3.Izveido un strukturē projekta uzdevumus.
4.Pārvalda projektā izmantotos resursus.
5.Maina un pielāgo projekta plānu.
6.Atjaunina projekta plānu, ietverot projekta gaitas izmaiņas.
7.Seko projekta izpildes gaitai.
8.Pievieno projekta plānam termiņus un ierobežojumus.
9.Izveido, pielāgo un apskata projekta gaitas atskaites.
10.Koplieto resursus vairākos plānos un konsolidē projektus.
11.Pielieto projektu vadības labāko praksi darbā ar Microsoft Project.

Galvenās tēmas:
1. Microsoft Project darba vide.
2. Projekta plāna izveidošana ar Microsoft Project.
3. Projekta struktūra un uzdevumi ar Microsoft Project.
4. Projekta resursu pārvaldība ar Microsoft Project.
5. Projekta plāna korekcija ar Microsoft Project.
6. Projekta plāna kontrole ar Microsoft Project.
7. Projekta gaitas atskaites ar Microsoft Project.
8. Projekta resursu plānu konsolidācija.