*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu vadība (ar priekšzināšanām)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt padziļinātas zināšanas par projektu vadību.   

 

Tēmas

 

Projekta sagatavošana, mērķu un galveno virzienu formulēšana • Projekta dzīves cikls – attīstības fāzes •  Projekta detalizētās plānošanas fāzes • Projekta ieviešanas fāze • Komunikācija • Konfliktu risināšana un stresa vadība • Prezentācijas prasme • Darbu, mērķu un laika plānošana • Mērķu uzstādīšanas māksla • Prioritizēšana – prioritāšu uzstādīšana un ievērošana • Lietderīga laika izmantošana • Reklāmas iedarbības mehānismi • Reklāmas kampaņas izstrādāšanas stratēģijas • Reklāmas kampaņas efektivitātes izvērtēšana.   

 

Ieguvumi un rezultāts       

                      

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes projekta organizācijas pareizā plānošanā,  izstrādāt projekta pieteikumu, budžetu, pasākumu plānu, atbilstoši pieteikuma prasībām, zināšanas un prasmes iepirkuma procedūras organizēšanā valsts iestādēm, pašvaldībām un privātajam sektoram, zināšanas par komandas darba pamatprincipiem un nozīmi projekta sagatavošanā un realizēšanā, prioritātes mērķiem, prasmes uzstādīt ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, zināšanas par reklāmas nozīmi veiksmīgai projekta realizācijai, prasmes projektu prezentēšanā.