*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu vadība (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
Projektu vadības kursi
 
(sk. papildus informāciju par profesionālās pilnveides kursiem PROJEKTU VADĪBAS KURSI)
 
Mērķis
 
Programmā paredzēts apgūt pamatzināšanas par projektu vadību.  
 
Tēmas
 
Projektu vadība un ar to saistītie jēdzieni, projektu rašanās vēsture, projekta dzīves cikls • Praktiskā darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze • Mērķu un līdzekļu noteikšana. Projekta iekšējās un ārējās vides analīze •  Interešu grupu un risku analīze • Alternatīvu definēšana un analīze • Alternatīvu finansiālā analīze • Loģiskās shēmas sastādīšana • Struktūrplāna izveidošana, tests • Projekta gaitas, termiņu un resursu plānošana • Projekta aizstāvēšana.                               
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes par projektu vadību, kā arī izpratne par projektu vadīšanas jautājumiem un projektu vadīšanas metožu pielietojumu organizācijas vadīšanā, prasmes un zināšanas par problēmu analīzi, mērķu definēšanu, interešu grupu un risku analīzi, alternatīvu definēšanu un analīzi, zināšanas par loģiskajām domāšanas matricām, projekta struktūrplānu, gaitu, termiņu, resursu, finanšu un projekta kontroles realizāciju laikā sastādīšanas prasmes, prasmes reāla projekta sagatavošanai un realizācijai, kompetences un prasmes atbildīgi un patstāvīgi vadīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba apstākļus, kas ir raksturīgi ikvienam projektam, uzņemties atbildību par savu un projekta komandas darba rezultātiem.