*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu vadības pamati (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 60

Pieteikties
Projektu vadības kursi
 
 
Stundu sadalījums: 40ak.st. teorija, 20ak.st. praktiskās
 
Mērķis
 
Programmā paredzēts apgūt pamatzināšanas par projektu vadību.  
 
Tēmas
 
Projektu vadība un ar to saistītie jēdzieni, projektu rašanās vēsture, projekta dzīves cikls • Praktiskā darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze • Mērķu un līdzekļu noteikšana. Projekta iekšējās un ārējās vides analīze •  Interešu grupu un risku analīze • Alternatīvu definēšana un analīze • Alternatīvu finansiālā analīze • Loģiskās shēmas sastādīšana • Struktūrplāna izveidošana, tests • Projekta gaitas, termiņu un resursu plānošana • Projekta aizstāvēšana.                               
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Pēc programmas apguves tiek iegūtas zināšanas un prasmes par projektu vadību, kā arī izpratne par projektu vadīšanas jautājumiem un projektu vadīšanas metožu pielietojumu organizācijas vadīšanā, prasmes un zināšanas par problēmu analīzi, mērķu definēšanu, interešu grupu un risku analīzi, alternatīvu definēšanu un analīzi, zināšanas par loģiskajām domāšanas matricām, projekta struktūrplānu, gaitu, termiņu, resursu, finanšu un projekta kontroles realizāciju laikā sastādīšanas prasmes, prasmes reāla projekta sagatavošanai un realizācijai, kompetences un prasmes atbildīgi un patstāvīgi vadīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba apstākļus, kas ir raksturīgi ikvienam projektam, uzņemties atbildību par savu un projekta komandas darba rezultātiem.
 

 

Atsauksmes par kursu

 • Pasniedzēja nepāriet pāri tematiem, nepārbaudot vai esmu pinībā to izpratusi.
 • Nodarbība tika veidota tā, lai mana iesaiste būtu iespējami liela, un nezustu fokuss.
 • Tika apskatīti un minēti reālas dzīves piemēri.
 • Materiāli ir ļoti noderīgi, pie viņiem noteikti laiku pa laikam atgriezīšos un pārlasīšu.
 • Pasniedzēja iepazīstināja ar informāciju avotiem, kur meklēt aktuālitātes saistībā ar projektu vadību.
 • Ieguvu vispārīgu izpratni par procesiem, ko iekļauj projektu vadība.
 • Šīs zināšanas papilināja iepriekš iztrūkstošo un kopumā radījis labu izpratni par projektu vadību.
 • Mērķis, kādēļ nācu uz kursiem, sasniegts pilnībā.
 • Kursu noorganizēšana notika ļoti ātri un pretīmnākoši, pielāgojoties prasībām par kursu uzsākšanas datumiem.
 • Personāls ļoti atsaucīgs.
 • Kursu kvalitāte laba un pretenziju nav.