*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Projektu vadības kursi. Projektu vadība (pilnveide)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Projektu vadības pilnveides kursi

AKREDITĒTI* PROFESIONĀLI PROJEKTU VADĪBAS KURSI 

Projektu vadības kursi (pilnveide)

Piedāvājam apgūt projektu vadības kursus: Projektu vadība (profesionālās pilnveides programma)

Īstenošanas ilgums: 160  stundas

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc  sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: profesionālās pilnveides apliecība (cieti vāki ar Latvijas valsts ģerboni un ar tajos ievietotu sekmju izrakstu)

PAPILDUS INFORMĀCIJA ŠEIT

 

Projektu vadības

Mācību stundu plāns:

-katru darba dienu 6 st. laikā no 8.00  līdz  18.00 NVA grupu izglītojamajiem,

-strādājošajiem divas līdz trīs reizes nedēļā vakaros un/vai sestdienās

 Mācību stundu plānojums:

-156 stundas teorija un praktiskās mācības mācību centrā;

-4 stundas – Mācību centra  sagatavots  noslēguma pārbaudījums

 Apmācību tēmas:

– Projektu vadības galvenie aspekti (stratēģija, menedžments, organizācija, plānošana, izstrāde, budžets, cilvēkresursi, risku vadība, finansējuma piesaiste)

-Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana

-Darba aizsardzība un Pirmā palīdzība

Programmā iekļautās tēmas: Inovācijas un kreativitāte. Projekta veiksmīgas realizācijas kritēriji. Projekta pārvaldības procesi. Projekta modeļu izstrāde. Tirgus analīze. Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta resursu vadība. Līderība un organizācijas uzvedība. Finanšu resursu plānošana. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība. Projekta risku vadība. Finansējuma piesaiste un sasaiste ar izvirzīto mērķi. Projekta noslēguma dokumentācija. Projekta rezultātu analīze.

Pēc eksāmena:

Noslēguma pārbaudījuma dienā, pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta profesionālās  pilnveides apliecība

projektu vadības kursi

Par jebkuru ar mācību procesu saistīto jautājumu vaicājiet mācību centra pārstāvjiem zvanot (t.67432343, 27766277), rakstot (info@dialogs-ab.lv) vai klātienē!

*Novērtējot izglītības iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, saņemts Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas eksperta ziņojums, kā arī akreditācijas komisijas** priekšlikums un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmums par profesionālās izglītības programmas “Projektu vadība” akreditāciju uz 6 gadiem. 

 

 

**Akreditācijas komisijā iekļauj: 

  • divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus; 
  • vienu Kultūras ministrijas pārstāvi; 
  • vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi; 
  • vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi; 
  • vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi; 
  • trīs IKVD pārstāvjus.