*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Разработка бизнес плана

Количество часов: 80

Записаться
 
Цель
 
Приобрести понятие и возможность формулировать свою бизнес идею, написание бизнеса плана.
 
Темы
 
Стратегическое планирование, установление целей вместе со стратегическиим моделированием планирования в группах; карта бизнес процессов предприятия, а так же структурирование; сценарии развития деятельности, прогнозирование; оперативное управление. Разработка бизнес плана: структура, введение, описание предприятия, управление, характеристика продуктов и услуг; исследование рынка; услуги и производство; конкуренция ; финансовые расчеты и оценивание; приложения; изучение ресурсов; планируемый оборот, расчеты; планируемые расходы на производство продукта или услуги; прогнозируемый расчет потока денег; прогнозирование прибыли или убытков, составление баланса для начала работы и начала следующего периода. Риски бизнес плана.
 
Преимущества и результат
 
Разработан индивидуальный бизнес план.