*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Saimniecības vadīšana

Stundu skaits: 120

Pieteikties
 
Mērķis
 
Programmā paredzēts apgūt zināšanas par telpu iekārtošanu un apsaimniekošanu,  saskarsmes psiholoģiju,  viesu uzņemšanas pamatiem,  darba organizāciju,  grāmatvedības pamatiem.
 
Tēmas
 
Telpu iekārtošana • mājsaimniecības tehnika •  telpu tīrīšanas līdzekļi • kopšana, mājas uzturēšana • komunikatīvās prasmes (gan verbālās, gan neverbālās) • produktīvas un efektīvas stresa pārvarēšanas stratēģijas • viesu apkalpošana, galda klāšanas pamatprincipi • saimniecības darba organizēšana, elektrodrošības pamati, ugunsdrošības pamati • grāmatvedības un saimnieciskās darbības uzskaite, ieraksti grāmatvedības dokumentos.

 

Programmas apraksts izdrukai