*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Saimnieciskās darbības uzsākšana un biznesa attīstība

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas saimnieciskās darbības uzsākšanai, pilnveidojot zināšanas saimnieciskās darbības veidos, ietverot zināšanas par saimnieciskās darbības plānošanu un kontroli, kā arī tās organizēšanu un analīzi.


Tēmas

 

Saimnieciskās darbības būtība un nozīme tautsaimniecībā • Saimnieciskās darbības tiesiskā bāze, likumdošana •  Saimnieciskās darbības veicējs, tā rīcību noteicošie faktori • Saimnieciskās darbības formas, to klasifikācija • Saimnieciskās darbības sfēras Latvijā • Saimnieciskās darbības plānošanas un kontroles būtība, mērķi un uzdevumi • Saimnieciskās darbības  plānošana • Saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi  • Saimnieciskās darbības riski • Saimnieciskās darbības peļņa, tās novērtējums • Saimnieciskās darbības efektivitātes novērtēšana • Saimnieciskās darbības panākumu faktors – biznesa veiksmes atslēga.

 

Programmas apraksts izdrukai