*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi (grāmatvedības pamati)

Stundu skaits: 20

Pieteikties

(Maksa 144EUR)

biznesa kursi

Programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām komercdarbības grāmatvedībā un nodokļu nomaksas kārtībā.

 

PRPGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:

– Vispārējas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei:

Grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumi. Grāmatvedības darba organizācija. Atbildība par grāmatvedības uzskaites pareizību un atbilstību prasībām. Grāmatvedības reģistri: vienkārša ieraksta sistēma, divkārša ieraksta sistēma, saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls. Speciālā terminoloģija: ieņēmumi, izdevumi, ienākums, ar nodokli apliekamais ienākums, tīrais ienākums, uzņēmuma līgums.

– Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti:

Likums „Par grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta noteikumi, VID norādījumi.

– Nodokļu aprēķināšana un uzskaite:

Nodokļu un nodevu sistēma. Likums „Par nodokļiem un nodevām” un saistošie normatīvie dokumenti.

– Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme, maksātājs, iemaksas veids. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana. Attaisnotie izdevumi. Neapliekamais minimums un atvieglojumi. Nodokļa aprēķināšana un maksāšana avansā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām, tā aprēķināšana un maksāšanas rezumējošā kārtībā.

– Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

Vispārēji noteikumi, termini. Obligāto iemaksu objekts. Obligāto iemaksu likme un apmēri, iemaksu veikšanas kārtība un termiņi. Pašnodarbinātās personas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana. Ziņojums par obligātajām iemaksām.

– Nekustamā īpašuma nodoklis:

Ar nodokli apliekamais objekts, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, nodokļa likme, atvieglojumi, maksāšanas kārtība.

– Dabas resursu nodoklis:

Nodokļa maksātāji, apliekamais objekts.

– Riska nodeva.

– Mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma piemērošanā praksē. Mikrouzņēmuma nodokļa priekšrocības.

 

papildus informācija:

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv