*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija (M)

Stundu skaits: 16

Pieteikties

 

Mērķis:

Veicināt izpratni par saskarsmi un konfliktoloģiju, to nozīmīgumu, kā arī pilnveidot savas saskarsmes prasmes, lai veiksmīgāk spētu sadarboties ar apkārtējo sabiedrību gan personīgā, gan profesionālā līmenī. Kurss organizēts jauktā formā: teorētiskie jautājumi mijas ar praktiskiem uzdevumiem, lai dalībnieki iegūtu pamatiemaņas teicamas komunikācijas veidošanas mākā.

 

Tēmas:Ÿ

  • Lietišķās saskarsmes māksla – Saskarsmes būtība un funkcijas, Verbālās un neverbālās saskarsmes nozīme, Savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi, Pirmā iespaida veidošanās mehānisms, Pozīcijas saskarsmē, Saskarsmes barjeras un to pārvarēšanas iespējas, Darījuma sarunas, Darbs ar klientu
  • Emocionālā inteliģence – Kas ir emocionālā inteliģence, Emocionālā inteliģence sabiedrībā, Sajūtas, emocijas, jūtas, Es savu emociju pavēlnieks,  Emocionālā izglītotība,  Pozitīvo emociju nepieciešamība un to vairošana,  “Emociju izglītošana”. Ilgu laiku sabiedrībā pastāvēja uzskats, ka tikai cilvēki ar augstu IQ koeficentu var sasniegt panākumus dzīvē, tagad sabiedrība sāk izprast arī emocionālās inteliģences lielo nozīmi panākumu gūšanā, gan savstarpējās attiecībās, gan veidojot karjeru, gan ikdienā komunicējot ar sev tuvajiem cilvēkiem. Ar praktisko vingrinājumu palīdzību dalībnieki tiek aicināti apgūt un praktizēt jaunus veidus kā izpaust emocijas un sadarboties ar apkārt esošo sabiedrību.
  • Saskarsme un konfliktoloģija – Saskarsme: kompetence, funkcijas, līmeņi, struktūra • Pirmā iespaida radīšana, priekšstatu veidošana par otru cilvēku Ÿ• Komunikācijas mērķi, struktūra un modeļi Ÿ• Verbālā komunikācija, sarunas posmi •Ÿ Neverbālā komunikācija Ÿ• Saskarsmes barjeras, to novērtēšana un izvairīšanās no konfliktsituācijām • Darbs ar iebildumiem Ÿ• Konfliktu veidi Ÿ • Spēja pamanīt konfliktu un to klasificēt Ÿ• Konfliktu risināšanas veidi Ÿ• Dažādu pieeju izmantošana konfliktu risināšanā • Uzvedības modeļi konflikta laikā •Ÿ Konflikta analīze Ÿ• Iemaņas psiholoģiskās neatkarības saglabāšanai konflikta laikā •Ÿ Spēja kontrolēt konflikta saturu, tā atbilstību sākotnējam cēlonim un virzība uz savu mērķu sasniegšanu.

 

Rezultāts:

Pilnveidotas saskarsmes prasmes pielāgoties dažādiem saskarsmes partneriem; rasti risinājumi dažādām konfliktsituācijām, prasme atbilstoši reaģēt kādā no tām.