*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Sekretārs

Stundu skaits: 960

Pieteikties

 

Profesionālā tālākizglītības programma iegūstot kvalifikāciju: Sekretārs

Programmas profesionālās kvalifikācijas – līmenis: 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Īstenošanas ilgums: 960  stundas

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc  sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (cieti vāki ar ģerboni un ar tajos ievietotu sekmju izrakstu)

 

ALTIUS

 

Mācību stundu norise:

-katru darba dienu laikā no 8.00  līdz  18.00

 NVA grupu izglītojamajiem,

-strādājošajiem divas līdz trīs reizes nedēļā vakaros un/vai sestdienās

 

Mācību stundu plānojums:

712 stundas teorija un praktiskās mācības;

 –240 stundas – kvalifikācijas prakse (KP) uzņēmumā;

8 stundas – valsts noslēguma pārbaudījums – profesionālās    kvalifikācijas eksāmens (PKE)

 

Mācību tēmas:

-Biroja darba organizatora ABC

-Dokumentu pārvaldība

-Praktiskā stilistika,  rediģēšana un lietišķā latviešu valoda

-Lietišķā angļu valoda

-Lietišķā krievu valoda

-Datorzinības un biroja tehnika

-Personāllietas

-Lietišķā saskarsme un ētikas pamatprincipi

-Uzņēmējdarbības pamati

-Darba un vides aizsardzība

-Darba un saistību tiesības

-Pirmā palīdzība 

 

Kvalifikācijas prakse (KP):

sagatavojiet savu CV un motivācijas vēstuli pirmā mācību mēneša laikā, lai varētu izmantot to prakses vietas meklēšanā;

prakses vietu var izvēlēties patstāvīgi (tuvāk dzīvesvietai, pie paziņām v.tml.) vai izmantot mācību centra piedāvāto sarakstu;

nedēļu pirms KP notiks instruktāža par prakses norisi, aizpildāmo dokumentāciju, tās noformēšanu

 

Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE):

-pie profesionālās  eksāmena kārtošanas tiek pielaisti izglītojamie, kuriem visos priekšmetos  vērtējumi ir vismaz 4 balles un ir ieskaitīta KP;

-PK eksāmena komisijas sastāvā ir tikai darba devēji no uzņēmumiem;  eksāmena saturu izstrādā mācību centra darbinieki kopā ar priekšmetu pedagogiem;

-profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām-teorētiskās (T) un praktiskās (P);

T daļā ir 80 testa jautājumi, kurus pareizi atbildot var iegūt 100 punktus un P daļā ir praktiskie uzdevumi, kurus pareizi izpildot var iegūt 200 punktus; kopā  300 punkti.

T daļas izpildes laiks ir 90 min. un P daļas izpildes laiks ir 240 min.

lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, eksāmens ir jānokārto uz ne mazāk kā 5 ballēm.

Lai iegūtu 5 balles kopā pa abām daļām, jāsaņem vismaz 210 punkti.

 

Pēc eksāmena:

Eksāmena dienā pēc sekmīgas tā nokārtošanas tiek izsniegta profesionālās  kvalifikācijas  apliecība

 

● Par jebkuriem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem variet nesvārstoties vaicāt Mācību centra darbiniekiem!