*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Sekretārs

Stundu skaits: 960

Pieteikties

 

Profesionālā tālākizglītības programma iegūstot kvalifikāciju: Sekretārs

Programmas profesionālās kvalifikācijas – līmenis: 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Īstenošanas ilgums: 960  stundas

Izglītības dokuments, ko iegūst pēc  sekmīgas  profesionālās izglītības programmas apguves: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (cieti vāki ar ģerboni un ar tajos ievietotu sekmju izrakstu)

 

ALTIUS

 

Mācību stundu norise:

-katru darba dienu laikā no 8.00  līdz  18.00

 NVA grupu izglītojamajiem,

-strādājošajiem divas līdz trīs reizes nedēļā vakaros un/vai sestdienās

 

Mācību stundu plānojums:

712 stundas teorija un praktiskās mācības;

 –240 stundas – kvalifikācijas prakse (KP) uzņēmumā;

8 stundas – valsts noslēguma pārbaudījums – profesionālās    kvalifikācijas eksāmens (PKE)

 

Mācību tēmas:

-Biroja darba organizatora ABC

-Dokumentu pārvaldība

-Praktiskā stilistika,  rediģēšana un lietišķā latviešu valoda

-Lietišķā angļu valoda

-Lietišķā krievu valoda

-Datorzinības un biroja tehnika

-Personāllietas

-Lietišķā saskarsme un ētikas pamatprincipi

-Uzņēmējdarbības pamati

-Darba un vides aizsardzība

-Darba un saistību tiesības

-Pirmā palīdzība 

 

Kvalifikācijas prakse (KP):

sagatavojiet savu CV un motivācijas vēstuli pirmā mācību mēneša laikā, lai varētu izmantot to prakses vietas meklēšanā;

prakses vietu var izvēlēties patstāvīgi (tuvāk dzīvesvietai, pie paziņām v.tml.) vai izmantot mācību centra piedāvāto sarakstu;

nedēļu pirms KP notiks instruktāža par prakses norisi, aizpildāmo dokumentāciju, tās noformēšanu

 

Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE):

-pie profesionālās  eksāmena kārtošanas tiek pielaisti izglītojamie, kuriem visos priekšmetos  vērtējumi ir vismaz 4 balles un ir ieskaitīta KP;

-PK eksāmena komisijas sastāvā ir tikai darba devēji no uzņēmumiem;  eksāmena saturu izstrādā mācību centra darbinieki kopā ar priekšmetu pedagogiem;

-profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām-teorētiskās (T) un praktiskās (P);

T daļā ir 80 testa jautājumi, kurus pareizi atbildot var iegūt 100 punktus un P daļā ir praktiskie uzdevumi, kurus pareizi izpildot var iegūt 200 punktus; kopā  300 punkti.

T daļas izpildes laiks ir 90 min. un P daļas izpildes laiks ir 240 min.

lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, eksāmens ir jānokārto uz ne mazāk kā 5 ballēm.

Lai iegūtu 5 balles kopā pa abām daļām, jāsaņem vismaz 210 punkti.

 

Pēc eksāmena:

Eksāmena dienā pēc sekmīgas tā nokārtošanas tiek izsniegta profesionālās  kvalifikācijas  apliecība

 

● Par jebkuriem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem variet nesvārstoties vaicāt Mācību centra darbiniekiem!