*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Somu valoda (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 Flag_of_Finland.svg  Coat_of_arms_of_Finland.svg

Menestystä koulutus!

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt fonētiskos  principus (skaņu likumi, uzsvars), gramatikas pamatprincipus, vispārējo  somu valodu un ievadu somu sarunvalodā.

Tēmas

Informācija par somugru valodu grupu, somu  valodas skaņām • Sasveicināšanās. Informācija par sevi • Dzīvoklis •
Iepirkšanās • Orientācija apkārtnē • Ģimene • Dienas režīms. Darba diena. Telefona sarunas • Laika apstākļi • Darba piedāvājumu meklēšana. Darba intervijas • Bankā • Restorānā.       

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas zinašanas un izpratne par somu  valodas  specifiku, tiek apgūta  un  pilnveidota valoda,  prasme sarunāties  par  dažādām  tēmām,  izmantojot  gramatikas  likumus.